کسب عنوان مدرسه برتر در سال تحصیلی 93-92 در دبیرستان  پسرانه غیر دولتی شیخ انصاری