نمونه سئوالات نهايي دي ماه 97 پايه دوازدهم

نمونه سئوالات امتحان نهايي دي ماه 97 كه در مدارس بزرگسالان برگزار گرديده است 

فایلهای pdf
فایل تعليمات ديني
تعليمات ديني
فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل

فایل