نگاه مدیریت

 

واحد آموزشی شیخ انصاری با برخورداری از  سرمایه بزرگ انسانی و معنوی و با در نظر گرفتن اهداف تعلیم و تربیت در جهت پرورش ابعاد استعدادهای الهی و تجلی شخصیت دانش آموزان از طرح و برنامه ریزی خاص بهره گرفته است و موفقیت را در روند تربیتی بر مبنای تکریم شخصیت و پرورش شخصیت دانش آموز با در نظر گرفتن تفاوت های فردی و بر اساس معلم و دانش آموز محوری برنامه ریزی می نماید تا شاهد بروز جلوه های متفاوت زیبایی باشیم.

ایجاد احساس مسئولیت توام با تفکر و تعقل و انسانی انتخابگر ، نشان دهنده یک شخصیت ارزشمند بوده که در چنین بستر خلاقیت ، کرامت نفس ، امانت داری ، خردباوری ، کارآمدی ، کارآفرینی ، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا ، همدلی ، احترام و اعتماد ، نظم و وقت شناسی ، تربیت ایثارگری ، قانون گرایی ، نقادی و نوآوری، استکبار ستیزی ، دفاع از محرومان و مستضعفان و ارزش های انقلاب اسلامی مبتنی بر رویکرد مدیریتی نقد پذیر و مشارکت جو ، متکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره مند از ظرفیت عوامل سهیم و موثر و مبتنی بر مشارکت مجریان با تاکید بر مربیان ، دانش آموزان و خانواده و....

بیشتر بخوانید

جدیدترین ها